Dėl paramos verslo pradžiai – nuo lapkričio 13 d.

Nuo lapkričio 13 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Paraiškos bus renkamos iki gruodžio 15 d., o šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 000 000 Eur paramos lėšų. Parengtos naujos įgyvendinimo taisyklės Šiais metais renkamoms paraiškoms naujam verslui pradėti parengtos ir naujos…

Kviečiame plėsti verslą kaime!

Nuo spalio 2 d. norintys pasinaudoti Europos Sąjungos parama verslui plėsti kaimo vietovėse vėl galės teikti paraiškas. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) jas priims iki spalio 31 d.   Šiam paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rinkimo etapui…

Atėjo jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo metas

Nuo liepos 3 d. jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškos galės būti teikiamos iki liepos 31 d., šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 13 061 819 Eur paramos lėšų. Paramos skyrimo sąlygos Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis jaunesni kaip 40…

Nuo liepos 1 d. jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas

Nuo š. m. liepos 1 d. bus renkamos paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui paremti. Šiam, dar vienam jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo laikotarpiui, nuo 2016 m. birželio 6 d. buvo pakeistos įgyvendinimo taisyklės. Reikalavimai gauti paramą Pradedantys ūkininkauti ir norintys pasinaudoti Europos Sąjungos ir valstybės finansine parama asmenys paraiškas galės teikti iki liepos 29 d. Šiam paraiškų…

Kviečiame kreiptis paramos investicijoms finansuoti

Nuo šiandien (gegužės 16 d.) galima kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paramos kviečiami kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai asmenys – valdą). Paraiškas gali teikti pareiškėjai,…

„Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“

Nuo rudens bus galima teikti paraiškas ne žemės ūkio verslams plėtoti kaimo vietovėse, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagrindinės nuostatos Paraiškos pagal minėtą…

Priemonės „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ Nr. 2 kvietimas

Kvietimo pradžia: 2016 m. gegužės 31 d., 13.00 val. Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 2 d., 16.00 val. Kvietimo biudžetas: 6 500 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 45 000 Eur. Tinkamas pareiškėjas: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3…

Priemonės „DPT PRAMONEI LT+“ kvietimas

Kvietimo pradžia: 2016 m. kovo 29 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 1 d. Kvietimo biudžetas: 17 000 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 900 000 Eur. Tinkamas pareiškėjas: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės…