Priemonės „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ Nr. 2 kvietimas

Kvietimo pradžia: 2016 m. gegužės 31 d., 13.00 val. Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 2 d., 16.00 val. Kvietimo biudžetas: 6 500 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 45 000 Eur. Tinkamas pareiškėjas: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3…

Priemonės „DPT PRAMONEI LT+“ kvietimas

Kvietimo pradžia: 2016 m. kovo 29 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 1 d. Kvietimo biudžetas: 17 000 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 900 000 Eur. Tinkamas pareiškėjas: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės…

Priemonės „ECO-INOVACIJOS LT+“ kvietimas

Kvietimo pradžia: 2016 m. balandžio 13 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. liepos 14 d. Kvietimo biudžetas: 27 513 902 Eur . Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 900 000 Eur, 45 proc. Tinkamas pareiškėjas: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės…

Kviečiame kreiptis paramos investicijoms finansuoti

Nuo šiandien (gegužės 16 d.) galima kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paramos kviečiami kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai asmenys – valdą). Paraiškas gali teikti pareiškėjai,…

Investicijos į žemės ūkio valdas

Šių metų balandžio 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 metų. Paramos kviečiami kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai…

Smulkiesiems ūkininkams supaprastintas verslo planas

Nuo š. m. balandžio 1 d. iki š. m. gegužės 31 d. ūkius modernizuoti ir padidinti jų konkurencingumą siekiantys smulkieji ūkininkai gali kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės finansinės paramos. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiems ūkiams“ skirta 4 mln. eurų paramos.…

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“

Bendra kvietimo informacija Kvietimo pradžia: 2015 m. gruodžio 28 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. kovo 28 d. (kvietimas teikti paraiškas dviem etapais, kovo 28 d. I etapo pabaiga). Kvietimo biudžetas: 60 006 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 4 200 000 Eur. Tinkamas pareiškėjas: 1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);…

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „SmartInvest LT+“

Bendra kvietimo informacija Kvietimo pradžia: 2016 m. sausio 11 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. balandžio 11 d. Kvietimo biudžetas: 10 000 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 6 500 000 Eur. Tinkamas pareiškėjas: Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė). Kvietimo tikslas:…

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „PROCESAS LT“

Bendra kvietimo informacija Kvietimo pradžia: 2015 m. spalio 14 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. sausio 14 d. Kvietimo biudžetas: 3 000 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 70 000 Eur, iki 50 proc. Tinkamas pareiškėjas: labai mažos, mažos ir vidutinės paslaugų ar gamybos sektoriaus įmonės (toliau – MVĮ), veikiančios ne trumpiau kaip vienerius…

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „prioritetinių turizmo plėtros regionų E-RINKODARA“

Bendra kvietimo informacija Kvietimo pradžia: 2015 m. gruodžio 14 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. kovo 14 d. Kvietimo biudžetas: 5 500 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 290 000 Eur, iki 85 proc. Tinkamas pareiškėjas: savivaldybių administracijos, asociacijos. Tinkamas partneris: biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė…