Nuo liepos 1 d. jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas

Nuo š. m. liepos 1 d. bus renkamos paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui paremti. Šiam, dar vienam jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo laikotarpiui, nuo 2016 m. birželio 6 d. buvo pakeistos įgyvendinimo taisyklės. Reikalavimai gauti paramą Pradedantys ūkininkauti ir norintys pasinaudoti Europos Sąjungos ir valstybės finansine parama asmenys paraiškas galės teikti iki liepos 29 d. Šiam paraiškų…

Kviečiame kreiptis paramos investicijoms finansuoti

Nuo šiandien (gegužės 16 d.) galima kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paramos kviečiami kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai asmenys – valdą). Paraiškas gali teikti pareiškėjai,…

„Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“

Nuo rudens bus galima teikti paraiškas ne žemės ūkio verslams plėtoti kaimo vietovėse, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagrindinės nuostatos Paraiškos pagal minėtą…

Priemonės „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ Nr. 2 kvietimas

Kvietimo pradžia: 2016 m. gegužės 31 d., 13.00 val. Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 2 d., 16.00 val. Kvietimo biudžetas: 6 500 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 45 000 Eur. Tinkamas pareiškėjas: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3…

Priemonės „DPT PRAMONEI LT+“ kvietimas

Kvietimo pradžia: 2016 m. kovo 29 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 1 d. Kvietimo biudžetas: 17 000 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 900 000 Eur. Tinkamas pareiškėjas: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės…

Priemonės „ECO-INOVACIJOS LT+“ kvietimas

Kvietimo pradžia: 2016 m. balandžio 13 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. liepos 14 d. Kvietimo biudžetas: 27 513 902 Eur . Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 900 000 Eur, 45 proc. Tinkamas pareiškėjas: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės…