Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „PROCESAS LT“

Bendra kvietimo informacija Kvietimo pradžia: 2015 m. spalio 14 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. sausio 14 d. Kvietimo biudžetas: 3 000 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 70 000 Eur, iki 50 proc. Tinkamas pareiškėjas: labai mažos, mažos ir vidutinės paslaugų ar gamybos sektoriaus įmonės (toliau – MVĮ), veikiančios ne trumpiau kaip vienerius…

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „prioritetinių turizmo plėtros regionų E-RINKODARA“

Bendra kvietimo informacija Kvietimo pradžia: 2015 m. gruodžio 14 d. Kvietimo pabaiga: 2016 m. kovo 14 d. Kvietimo biudžetas: 5 500 000 Eur. Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 290 000 Eur, iki 85 proc. Tinkamas pareiškėjas: savivaldybių administracijos, asociacijos. Tinkamas partneris: biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė…

Jauniesiems ūkininkams svarbu surinkti daugiau balų

Nuo lapkričio 16 iki gruodžio 18 d. vyks antrasis paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Jaunieji ūkininkai, ketinantys pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamą finansinę paramą, skirtą įsikurti ir pradėti ūkininkauti, raginami atidžiai išnagrinėti pakeistus atrankos kriterijus…

Žuvų perdirbėjai gali teikti paraiškas

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės jau gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą. Nuo gruodžio 1 d. iki 2016 m. vasario 2 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos paraiškos paramai gauti pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Šiam paraiškų rinkimui…