Dėl paramos verslo pradžiai – nuo lapkričio 13 d.

Nuo lapkričio 13 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Paraiškos bus renkamos iki gruodžio 15 d., o šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 000 000 Eur paramos lėšų. Parengtos naujos įgyvendinimo taisyklės Šiais metais renkamoms paraiškoms naujam verslui pradėti parengtos ir naujos…