Atėjo jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo metas

Nuo liepos 3 d. jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškos galės būti teikiamos iki liepos 31 d., šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 13 061 819 Eur paramos lėšų. Paramos skyrimo sąlygos Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis jaunesni kaip 40…